23 juni 2023

Nederlandse tweede druk aangeboden aan Ruben Brekelmans VVD

Donderdag 22 juni hebben wij als auteurs van Grenzeloze Verzorgingsstaat de tweede Nederlandstalige (herziene) druk overhandigd aan Ruben Brekelmans, de migratiewoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer.
De opdracht die wij hem meegaven is om migratiebeleid te maken waarbij een volwaardige verzorgingsstaat kan blijven bestaan.