Disclaimer

Demo Demo verleent u hierbij toegang tot de website demo-demo.nl. Op de website worden door Demo Demo teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door DemoDemo en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Demo Demo en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Demo Demo aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.