20 juni 2023

Aanbieding Engelse vertaling van het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat aan Rob Rooken EP

Immigranten ontvangen gemiddeld veel meer van de overheid dan zij eraan bijdragen. Zij leveren dus gemiddeld een negatieve nettobijdrage aan de overheidsfinanciën. Als de immigratie op de huidige voet doorgaat is de Nederlandse verzorgingsstaat onhoudbaar. Dit is de hoofdboodschap van het rapport GRENZELOZE VERZORGINGSSTAAT, De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën (tweede herziene druk), waarvan het eerste Engelstalige exemplaar door de onderzoekers in Brussel wordt aangeboden aan Europarlementariër Rob Rooken van de European Conservatives and Reformists Group.

Tijd en plaats:

dinsdag 27 juni

16:00-18:00 PRESENTATION + Q&A
18:00-19:00 COCKTAIL
PHS 6B1
INTERPRETATION EN/FR/DE/IT/ES