Verantwoording GoFundMe

Beste donateurs,

Allereerst nogmaals hartelijk dank voor jullie gulle giften die de vertaling mogelijk maakten! Op deze pagina leg ik uit hoe de donaties zijn besteed.

Ontvangen donaties

Onderstaande afbeelding is een screenshot van de GoFundMe website. Het laat zien hoeveel er gedoneerd is en hoeveel ik daarvan netto heb gekregen.

Samengevat:
Ontvangen aan donaties: € 8.451.
Kosten voor GoFundMe en dergelijke: € 322,30.
Netto ontvangen: € 8.128,70.

Totale kosten en het tekort

Onderstaande berekening laat zien wat de totale kosten waren van de vertaling.

Netto betaald aan vertaalbureau Native Speaker Services LLC: € 8.149,33. Dit is het totaal bedrag van de facturen. De facturen zijn onderaan deze pagina opgenomen als bewijs.

Het lijkt net alsof het tekort € 8.128,70 – € 8.149,33 = -€ 20.63 is. Bijna niets dus. Dat is echter helaas niet het geval. Dit heeft te maken met € 1.441 aan zogenaamde ‘verlegde btw’ die ik moest betalen aan de Nederlandse belastingdienst. Daardoor heb ik in totaal € 8.149,33 + € 1.441 = € 9.590,33 betaald. Het tekort is dus € 8.128,70 – € 9.590,33 = -€ 1.461,63. Onder het volgende kopje volgt voor de liefhebbers een nogal technische toelichting hoe dit precies zit.

Door de verlegde btw vielen de totale kosten voor het vertalen dus bijna anderhalf duizend euro hoger uit. Daarnaast waren er nog wat bijkomende kosten, i.v.m. het drukklaar maken en uitgeven van het Engelse rapport en de Engelse Technische appendix. Zaken als proefdrukken, isbn-nummers, het tweetalig maken van de website, het inrichten van de webshop en dergelijke. Ook liet ik het artikel vertalen op Wynia’s Week dat de publicatie van de Nederlandse vertaling begeleidde. Het tekort en de overige bijkomende kosten zijn deels betaald door giften buiten GoFundMe om en deels uit privémiddelen bekostigd.

Over verlegde btw

“Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten afneemt.”
Op de facturen van het vertaalbureau is de verlegde btw vermeld met teksten zoals: “21% btw verlegd / Reverse charge applies according to article 12, para 3 of Dutch VAT law”.
Ik heb de Nederlandse belastingdienst geconsulteerd over de verlegde btw. Zij stelden zich op het standpunt dat hele proces van het uitgeven van het vertaalde rapport een commerciële activiteit is, omdat ik de boeken als uitgeverij wilde uitbrengen in fysieke vorm en dat kan niet gratis, vandaar commercieel. Zelfs al verkoop ik geen enkel boek, dan nog is het volgens de Nederlandse belastingdienst een commerciële activiteit. Dus de verwachte beperkte oplage was geen argument om hier onderuit te komen, wat betreft de belastingdienst. Zij adviseerden mij de donaties op te geven als belastbaar inkomen en de kosten voor vertalen als aftrekbare kosten (die twee heffen elkaar dus op). Op die manier voorkom ik naheffingen achteraf. Dus ik heb het advies van de belastingdienst opgevolgd. Maar dat zorgde er wel voor dat ik verlegde btw moest betalen over de vertaalkosten. In totaal heb ik € 1.441 verlegde btw betaald aan de belastingdienst.

De facturen

De facturen van het betaalbureau zijn hieronder weergegeven. Ik heb onnodige informatie uit de facturen verwijderd.