27 mei 2022

Toewijzing woningen aan starters versus statushouders

Statushouders concurreren bij de toewijzing van een sociale huurwoning met starters onder de 65 jaar onder de huurtoeslaggrens. Stromen er jaarlijks 42.000 statushouders in, dan moeten starters anderhalf maal zolang wachten op een huurwoning. Hieronder een berekening uitgaande van 30% starters en 140.000 toewijzingen aan huurders onder de 65 jaar met inkomen onder de huurtoeslaggrens op basis van het rapport “Staat van de Volkshuisvesting – jaarrapportage 2019” en de recente “Inspiratiebundel over jongeren en hun toekomst”.