20 juni 2023

Aanbieding tweede herziene druk Grenzeloze Verzorgingsstaat aan Ruben Brekelmans VVD

Immigranten ontvangen gemiddeld veel meer van de overheid dan zij eraan bijdragen. Zij leveren dus gemiddeld een negatieve nettobijdrage aan de overheidsfinanciën. Als de immigratie op de huidige voet doorgaat is de Nederlandse verzorgingsstaat onhoudbaar. Dit is de hoofdboodschap van het rapport GRENZELOZE VERZORGINGSSTAAT, De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën (tweede herziene druk), waarvan het eerste Nederlandstalige exemplaar door de onderzoekers wordt aangeboden aan Tweede Kamerlid en woordvoerder immigratie van de VVD Ruben Brekelmans. Dit gebeurt donderdag 22 juni rond 11:30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer.